אתר חדש - Mind360

אתר המשחקים של Mind360 הינו אתר למשחקים קוגניטיביים שנועדו לשפר את יכולות המשתמש. האתר נמצא כעת בשלב ביתא אך כבר כעת ניתן להירשם, ולעקוב סטטיסטית אחרי שיפור היכולות. בגרסה הבאה יהיה אפשר אפילו... שששש... חכו ותראו.בניה של אתר כזה דורשת אפיון מדוקדק ויכולות תכנות ואלגוריתמים. כמרכז הפרויקט אני חייב להגיד שזה לא היה קל ולכל פתרון אפשרי היו שיקולים שונים של ארגון המידע, דרך ההצגה ויכולות השרת מבחינת ביצועים. תכונות האתר והאתגרים שעמדו בפני צוות התוכנה הם רבים ואני אתמקד רק בחלק קטן מהם.

יכולות קהילה
דף אישי, רשימת חברים, דוא"ל פנימי ומשלוח הודעות, פורומים ועוד. כל אלה מומשו בעזרת מערכת ניהול פרטית של קוד אואזיס ששימשה אותנו כבר בעבר באתרי קהילות אחרים. היכולת להתבסס על מערכת קיימת ולהתאים אותה לצרכי הלקוח אפשרו קיצור חלק מלוחות הזמנים.

מערכת משחקים
מערכת המנהלת בשרת את המשחקים הכתובים בפלאש, את השחקנים, הציונים, הפידבקים המיועדים לעזור לשחקן לשפר את עצמו, גביעים, קופונים ועוד השד יודע מה. המערכת ברקע מאד מורכבת כדי שהמשתמש יעבוד בצורה פשוטה ויקבל את המידע בצורה קלה וקריאה.
שילוב המערכת עם המודולים המיועדים לקהילה מאפשרת יכולות כמו הצבת אתגר לחברים במערכת "בואו נסו לשבור את השיא שלי"

חברת קוד אואזיס עוסקת בפיתוח אתרים ותשתיות אינטרנט. בחברה מעל ל 20 מפתחים ואנו מתמחים באתרים מורכבים הדורשים יכולות תכנות גבוהות כמו גם באפליקציות אינטרנטיות ואחרות.