פורים 09 בקוד אואזיס

העובדים של קוד אואזיס, סניף הרצליה בפורים 2009

קוד אואזיס, סניף הרצליה בפורים 09


אני הפירט ההומו מצד שמאל.
(-: